sunshine

Ysgol Llys Hywel
Stryd y Farchnad
Hendygwyn
Sir Gaerfyrddin, SA34 0QB

Pennaeth - Mrs V Roberts

ebost: head@hendygwyn.ysgolccc.org.uk

Ffon - 01994 240238

 

 

Pennaeth

Mrs V Roberts
Pennaeth

 

Athrawon

Mrs C Thomas
Athrawes Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1

Miss C Loveridge
Athrawes Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1

Mrs M Cornish
Athrawes Blynyddoedd 2 & 3 (Ffwrd Gymraeg)

Mrs J Thomas
Athrawes Blynyddoedd 1, 3 & 4 (Ffrwd Saesneg)

Mrs A Thomas
Athrawes Blynyddoedd 5 & 6 (Ffrwd Saesneg)

Mr T Owen
Athro Blynyddoedd 4, 5 a 6 (Ffrwd Gymraeg)

 

Staff Cynorthwyol

Mrs K Davies
Dosbarth Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1

Miss L Richards
Dosbarth Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1

Mrs E Davies
Dosbarth Blynyddoedd 2 a 3 (Ffrwd Cymraeg)

Mrs J Stephens
Dosbarth Blynyddoedd 1, 3 & 4 (Ffrwd Saesneg)

Mr A Owen
Ymyrraeth

Mrs B Hancock-Evans
Ymyrraeth

Mrs C Evans
Admin

 

Cynorthwywr Clerigol

Mrs Elaine Evans
Clerc Arian Cinio

 

Athrawon Peripatetig

Ffidil - Mrs Jenny Thomas 

Pres - Mr Eilir Alexander

 

Gofalwr

Mr J Polino
Gofalwr

 

Staff y Gegin & Goruchwylwyr Amser Cinio

Ms M John
Goruchwylwraig Cinio

Miss D Jones
Goruchwylwraig Cinio

Miss L Rogers
Goruchwylwraig Cinio

Mrs E Morris
Cogyddes

Mrs A Evans
Cogyddes

Mrs S Clarke
Cogyddes Gynorthwyol