sunshine

Diogelwch plant yw prif ffocws yr ysgol hon. Mae gennym bolisiau a gweithdrefnau mewn lle er mwyn diogelu plant yr ysgol. Mrs V Roberts a Mrs C Thomas yw swyddogion diogelu'r ysgol. Os oes gennych chi unrhyw bryder, dewch i weld y swyddogion uchod ac fe wnewn ni wrando a'ch helpu gyda'ch pryderon. Mrs R Kirk yw'r person sydd a chyfrifoldeb ar y corff llywodraethol. Edrychwch ar y polisiau isod os ydych am fwy o arweiniad ynglyn a systemau a phrosesau diogelu'r ysgol.

Safeguarding 

Medical Need of The Pupil

Preventing Extremism and Radicalisation 

E-Safety

Health and Safety 

Behaviour and Anti Bullying

Complaints Handling Procedure

Equality

Additional Learning Needs

Attendance