sunshine

 

 

Llywodraethwyr

                 Enw

 

 

            Mr R Powell

                  Rhiant

Cadeirydd y Corff Llywodraethol

            Mrs S Allen

                    ALl

Is-gadeirydd

          Miss M James

                    ALl

 

           Rev K Taylor

                Cymuned

 

         Cllr F Schofield

        Cymuned ychwangol

 

        Parch. G Llywelyn

                Cymuned

 

             Mrs R Kirk

                    ALl

Swyddog Diogelu

          Miss S Thomas

                Cymuned

 

           Mrs S Oeppen

                  Rhiant

 

      Mrs T Croston Evans

                  Rhiant

 

          Mrs A Thomas

                Athrawes

 

       Mrs R Rodgers-Iraia

                  Rhiant

 

           Mrs E Davies

                   Staff

 

          Mrs V Roberts

                Pennaeth

Swyddog Diogelu

 

 

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y LLYWODRAETHWYR 2018

 

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y LLYWODRAETHWYR 2019