sunshine

Rydym yn falch i ddatgan Llysgenhadon Efydd yr ysgol am 2016-17 sef Grace Fuller, Sion Morris, Amy Williams and Shay Morgan. Cafodd y plant yma eu hethol gan eu cyfoedion am eu hymrwymiad i chwaraeon. Mae'r Llys genhadon wedi profi eu hun fel modelau addas ar gyfer clubiau chwaraeon yn ystod amer cinio ac egwyl. 

Dyletswydd y Llysgenhadon yw arwain gwasanaethau, sicrhau bod sigon o offer chwaraeon gyda'r plant yn ystod amseroedd egwyl, rhoi cymorth i'r cydgysylltydd chwaraeon gydag adnodday a rhedeg clybiau hwyl yn ystod amseroedd chwarae. 

Mae ein llysgenhadon yn cydweithio gyda llysgenhadon sir Gaerfyddin i hybu chwaraeon o fewn y sir.