sunshine

Dyma adroddiad Estyn am Ebrill 2013.  

Mae yna gopiau papur Cymraeg a Saesneg i gael o'r ysgol.  

Adroddiad Estyn 2013