sunshine

Prosiect Comenius

Eleni, bu’r ysgol, am y tro cyntaf yn rhan o brosiect Comenius gydag ysgolion o’r Eidal a Gwlad yr Iâ. Yn ystod y flwyddyn, bu disgyblion yr ysgol yn cyfrannu at y prosiect drwy greu darnau arbennig o waith, dysgu ieithoedd, cymryd rhan mewn gweithgareddau Diwrnod Ewropeaidd a chysylltu gyda’u ffrindiau yn yr ysgolion yn Ewrop.

Yn Hydref 2016, bu Mrs C Thomas a Miss Jones allan i’r Eidal am 5 diwrnod.  Cawsant gyfle i ymweld a dosbarthiadau, arsylwi gwersi a dysgu am fywyd ag addysg gyffredinol yr wlad.

Rydym yn aros am ymweliad wrth athrawon a phlant o’r Eidal y flwyddyn hon, cyn dechrau’r prosiect gyda ysgolion o Wlad yr Iâ blwyddyn nesaf.