sunshine

 Cyngor Eco/ Eco Council

 

 

 

Mae’r Cyngor Ysgol ar bwyllgor yr Cyngor Eco. Mae’r plant yn gweithio’n galed trwy’r flwyddyn i wneud yn siwr mai’r ysgol yn Eco-gyfeillgar. Rydym yn ddiweddar wedi ennill gwobr a’r faner Blatinwm Eco Ysgolion, dim ond 10% o ysgolion Cymru sydd eisoes yn Ysgolion Eco Platinwm.

 

Dyma ein cynrychiolwyr Cyngor ysgol/ Eco am y flwyddyn 2019-2020:

 

Adran Y Gwreiddiau: Iolo Arnold, Hari Court, Daisy Stretton

Yr Helygen:  Beth McDowell, Summer Davies

Y Fedwen: Ollie Mitchell, Ella Thornton-Thomas

Yr Onnen: Summer Nash, Frankie Walsh

Y Gollen: Rhydian Walsh, Gwenno Powell, Betsi Davies

 

Mae aelodau’r cyngor ysgol yn cynrychioli eu dosbarthiadau ac yn cefnogi yr ysgol drwy leisio barn neu safbwyntiau ac i gynnig syniadau ar sut allwn wneud newidiadau er lles yr ysgol/ codi arian i’r ysgol ac hefyd adrodd nol i’r corff llywodraethwyr unwaith y tymor.