sunshine

Logo

Cylch Meithrin Hywel Dda 

Dydd Llun i Ddydd Iau 

9:00 - 11:30 yb 

Mae'r Cylch Meithrin ar gyfer plant dwy a hanner flwydd oed, nes iddynt fynd i'r ysgol. Mae'r gweithgareddau'n cynnwys crefft, tywod, dwr, coginio, canu, storiau, chwarae rol, yr ardal allanol a llawer mwy. 

 

Cylch Ti a Fi Hywel Dda 

Dydd Gwener 9:00 - 11:00 yb 

Mae'r Cylch Ti a Fi ar gyfer rhieni / gwarchodwyr a'u plant hyd at 4 oed. 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Jayne Williams-07816 108555