sunshine

Mae Ysgol Llys Hywel yn credu bod angen datblygu plant cyflawn os ydym am roi'r gorau iddynt. Dyna'r rheswm rydym yn cynnig amrywiateh helaeth o glybiau ar ol ysgol i'r plant yn rhad ac am ddim. Mae'r Clybiau fel arfer yn rhedeg ar nos Fawrth. Mae'r clybiau yn cael eu rhedeg ar rota a dyma'r gweithgareddau rydym yn eu cynnig:

  • Clwb coginio
  • Clwb cyfrifiaduron
  • Clwb Celf
  • Clwb Mentergarwch
  • Clwb Eco
  • Clwb Yr urdd
  • Clwb Chwaraeon
  • Clwb darllen
  • Clwb gemau bwrdd

Rydym yn hapus i dderbyn cymorth oddi wrth rhieni ond iddynt gwblhau ymchwiliad DBS llwyddiannus.