sunshine

Dyddiadau Y Tymor
(Hydref 2019)

 

Taith ‘peripatetic’

Bl 4-6

13-9-19

Lluniau Ysgol

19-9-19

Traws Gwlad

19-9-19

Ffair Llyfrau

23-25-9-19

 Llysgenhadon Efydd

hyfforddiant

23-9-19

Llysgenhadon Gwych

hyfforddiant

3-10-19

Gwasanaeth Hydref (i’r ddisgyblion)

15-10-19

Noson rhieni

21/22 –10-19

Hanner Tymor

28-10-19 i 1-11-19

Diwrnod HMS (dim Ysgol i blant)

11-11-19

Plant mewn Angen

15-11-19

Diwedd Tymor

20-12-19